Badanie
logopedyczne online.

Zawiera badanie dziecka + pisemną opinię + omówienie wyników z logopedą

Cena: 49 zł

checkout